Piątek, 06 lutego 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Wejherowo

Urząd Gminy Wejherowo przypomina mieszkańcom i właścicielom posesji o obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia obejmuje posesje, które mają techniczną możliwość włączenia do sieci znajdującej się w sąsiedztwie nieruchomości. 

Dotyczy to zwłaszcza wybudowanej w latach 2012-2014 kanalizacji w Gościcinie (rejon ul. Klimka, Wiejskiej, Gruntowej, Polnej i Brzozowej) oraz kanalizacji w Bolszewie w „trójkącie” ograniczonym ulicami Strażacką, Leśną i Zamostną oraz do granicy lasu, a także w obszarze ul. Polnej, Reja i Zamostnej. 

 (Podstawa prawna art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1399 ze zm.)

Mieszkańcy Gościcina, w rejonach, gdzie kanalizacja budowana jest od 2013r., możliwość podłączenia będą mieli po całkowitym zamknięciu inwestycji, tj. od marca 2015r.

Informujemy dodatkowo, że wszelkie formalności związane z przyłączeniem do sieci należy realizować w PEWIK Gdynia – Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 29,  81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311.

Informujemy ponadto, że mieszkańcom, którzy mimo istnienia technicznych warunków podłączenia, nie dokonają w bieżącym roku podłączenia do kanalizacji, zostaną wydane decyzje administracyjne nakazujące przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

(Podstawa prawna art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1399 ze zm.)

W roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie procedur (z przetargiem włącznie) w celu przejęcia przez Gminę od dnia 01.01.2016r. obowiązku wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości zamieszkałych w obszarach objętych kanalizacją (na zasadach podobnych do wywozu odpadów). 

Przewiduje się stawkę opłaty za wywóz nieczystości uzależnioną od ilości zużytej wody. Szacuje się wysokość stawki na 15zł/m3. Korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej kosztuje obecnie 5,25zł za m3 brutto.

(Podstawa prawna art. 6a ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1399 ze zm.)


Załączone pliki:

Informacje ogólne

Województwo: pomorskie
Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo
Sołectwo: Gościcino
Sołtys: Marek Miotk
Położenie: 54° 36' 16'' N
18° 09' 19'' E
Liczba mieszkańców: 6025
(na dzień 31.12.2016)

Prognoza pogody


Gościcino na mapie