Czwartek, 16 kwietnia 2015 r.

I /2015 Zebranie Wiejskie sołectwa Gościcino

Zebranie Wiejskie wyborcze - zwołane przez Wójta Gminy Wejherowo odbyło się 16 kwietnia 2015 r o godz. 18 w samorządowej szkole podstawowej w Gościcinie.
Uczestniczyło w Zebraniu  ponad 260 osób, w tym na listę do głosowania wpisanych zostało 244 mieszkańców. 
Zgłoszono następujących kandydatów na sołtysa: Tadeusza Danilczyka, Józefa Formellę, Magdalenę Śliwińską, Mirosławę Maszota i Eugeniusza Reszke. Wybory na sołtysa wygrał Tadeusz Danilczyk.
Do Rady Sołeckiej zgłoszono następujących kandydatów: Marka Albeckiego, Mirosławę Maszota, Magdalenę Śliwińską, Grażynę Wendt, Marzenę Lekner, Leszka Pieper, Mirosława Cirockiego, Romana Szotrowskiego, Eugeniusz Lewko.
Do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Magdalena Śliwińska, Grażyna Wendt, Mirosław Cirocki, Leszek Pieper.
Po przeprowadzonych wyborach, Wójt przedstawił najistotniejsze sprawy dotyczące             Gościcina oraz omówił inwestycje które zostały wykonane w roku ubiegłym- następnie    te inwestycje które są w planie na rok bieżący.
Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o rozdysponowaniu sołeckiej rezerwy celowej            na kwotę 20000 zł.
Ostatnim punktem Zebrania były wolne wnioski zgłaszane przez mieszkańców.  Dotyczyły  spraw związanych z przyłączami do kanalizacji, odtworzenia nawierzchni ul. Słonecznej, bezpieczeństwa na ul. Robakowskiej, ul. Dożynkowej oraz drodze krajowej E-6
Padało wiele wniosków związanych z budową oraz modernizacją dróg w naszej wsi.      

(td)


Informacje ogólne

Województwo: pomorskie
Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo
Sołectwo: Gościcino
Sołtys: Tadeusz Danilczyk
Położenie: 54° 36' 16'' N
18° 09' 19'' E
Liczba mieszkańców: 6025
(na dzień 31.12.2016)

Prognoza pogody


Gościcino na mapie