Piątek, 04 marca 2016 r.

Obwieszczenie o Zebraniu Wiejskim

OBWIESZCZENIE


sołtys  sołectwa gościcino 

zwołuje

Zebranie  Wiejskie

SOŁECTWA  GOŚCICINO


które odbędzie się w dniu  21 marca 2016r.

w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gościcinie

 o godz. 1800Porządek zebrania:


 1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącego i wybór protokólanta.

 2.  Zatwierdzenie porządku obrad.

 3.  Informacje Wójta Gminy.

 4. Sprawozdanie Rady Sołeckiej z działalności za 2015r.

 5.  Dyskusja nad sprawozdaniem.

 6.  Rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące sołectwa w 2016r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji  Planu Odnowy Miejscowości Gościcino

 8.  Wolne wnioski.

 9.  Zakończenie zebrania.

        SOŁTYS 


       Tadeusz Danilczyk
 
Informacje ogólne

Województwo: pomorskie
Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo
Sołectwo: Gościcino
Sołtys: Tadeusz Danilczyk
Położenie: 54° 36' 16'' N
18° 09' 19'' E
Liczba mieszkańców: 6025
(na dzień 31.12.2016)

Prognoza pogody


Gościcino na mapie