Środa, 18 maja 2016 r.

Przyłącz się di sieci kanalizacyjnej.

Przyłącz się do sieci – obowiązkowo!


Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Obowiązek ten podlega egzekucji w trybie administracyjnym. Dla uniknięcia uciążliwości i konsekwencji związanych z administracyjnym egzekwowaniem obowiązku przyłączenia do sieci, prosimy mieszkańców, którzy nie podjęli jeszcze działań związanych z przyłączeniem o niezwłoczne rozpoczęcie procedury przyłączenia oraz o dokonanie podłączenia w terminie do końca czerwca 2016 r.

W celu podłączenia do sieci kanalizacyjnej należy złożyć w PEWIK Gdynia zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia (druk FOT-D-01-c) wraz z załącznikami:

- aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych z zaznaczoną nieruchomością i ewentualnym wskazaniem trasy przyłączenia (mapę wydaje Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, tel. 58-572-94-61)

- odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub stosowne oświadczenie

Wszelkie sprawy związane z przyłączeniem należy załatwiać w PEWIK, Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 29,  81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311.


Urząd Gminy Wejherowo


Informacje ogólne

Województwo: pomorskie
Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo
Sołectwo: Gościcino
Sołtys: Marek Miotk
Położenie: 54° 36' 16'' N
18° 09' 19'' E
Liczba mieszkańców: 6025
(na dzień 31.12.2016)

Prognoza pogody


Gościcino na mapie