Poniedziałek, 27 listopada 2017 r.

Największa drogowa inwestycja oddana do użytku

27 listopada dokonano uroczystego otwarcia ulicy Kazimierza Grubby łączącej Gościcino z Gowinem. Tym samym zakończono realizację trzeciego, a zarazem ostatniego, etapu budowy drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo.

Wykonawcą inwestycji była firma Kruszywo Sp. z o.o.  W ramach zadania zrealizowano:

  • budowę ul. K. Grubby od skrzyżowania z ul. Wejherowską w  Gowinie do skrzyżowania z ul. Południową w Gościcinie,
  • przebudowę fragmentu ul. Południowej i ul. Drzewiarza w Gościcinie,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Drzewiarza,
  • budowę 2 zatok autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych na ul. Południowej,
  • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Południowej,
  • budowę oświetlenia ulicznego na ul. Południowej,
  • budowę rowów chłonno-odparowujących,
  • umocnienie skarp i rowów.

Łączna długość zrealizowanych dróg o nawierzchniach asfaltowych wyniosła blisko 2 200 m. Natomiast koszt inwestycji to ponad 3 545 tys. zł. Zadanie zostało także dofinansowane z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W oficjalnym odbiorze uczestniczyli: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Zastępca Wójta Gminy Wejherowo Maciej Milewski wraz z pracownikami Urzędu,  radni i sołtysi Gowina Kazimierz Kendziora i Gościcina Tadeusz Danilczyk, przedstawiciele wykonawcy – firmy Kruszywo, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk Jacek Szulc, Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Robert Lorbiecki. Podczas wydarzenia nie mogło też zabraknąć żony Ś.P. Kazimierza Grubby – Urszuli, która wraz z dziećmi pomogła przy symbolicznym przecięciu wstęgi. Poświęcenia trasy dokonał natomiast proboszcz gościcińskiej parafii ks. kanonik Stanisław Bach.

Przypomnijmy, że pierwszym etapem inwestycji była budowa przedłużenia ul. Południowej w Gościcinie do ul. Sucharskiego w Wejherowie. Na ten cel Gmina Wejherowo pozyskała wówczas środki z tzw. „schetynówki”. W listopadzie ubiegłego roku do użytku przez mieszkańców oddano natomiast etap II połączenia, który poza budową kolejnej części wspomnianej ul. Południowej, przewidywał także budowę ul. Brzozowej w Gowinie oraz ul. Gowińskiej i Łąkowej w Ustarbowie.

źródło: Urząd Gminy WejherowoInformacje ogólne

Województwo: pomorskie
Powiat: wejherowski
Gmina: Wejherowo
Sołectwo: Gościcino
Sołtys: Tadeusz Danilczyk
Położenie: 54° 36' 16'' N
18° 09' 19'' E
Liczba mieszkańców: 6025
(na dzień 31.12.2016)

Prognoza pogody


Gościcino na mapie